VOLSOR s.r.o.
IČO: 013 85 011;
DIČ: CZ01385011
sídlem Praha, Praha 1,
Staré Město, Na Příkopě 392/9,
PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 201387